Praktisk info

  • Aspirantkorps har øvelser mandag klokken 17-18
  • Juniorkorps har øvelser mandag klokken 18-19.30
  • Seniorkorps har øvelser mandag klokken 17.30-19.30

Mandager er fellesøvinger
Korpset har øvelser hver mandag på Eiganes skole. Siden alle tre korps er samlet hver mandag, er det liv og røre når juniorene og seniorene har pause samtidig, sånn litt før sju. Dette er jo en del av det fine med korpslivet – man treffes på tvers av alder og kjønn. Når Trine lager kveldsmat eller byr på noe annet godt i pausen blir det ekstra god stemning. Og husk at det alltid settes over kaffe når det er øvinger, og det er alltid flere styrerepresentanter og andre korpsforeldre til stede om du lurer på. Varmt velkommen.

Individuell instrumentundervisning
I tillegg til mandagens felles korpsøvelse har hver musikant individuelle spilletimer med sin instruktør en gang i løpet av uka. Disse settes opp ved begynnelsen av hvert skoleår. Målet er å gjøre gjennomføringen av instruktørtimen så praktisk som mulig for den enkelte musikant. Så langt det lar seg gjøre er målet at timen foregår på skolen de går på (Eiganes eller Lassa skole), og at de yngste musikantene kan gjennomføre instruktørtimen i SFO-tiden.

Frister
Medlemskapet i korpset løper til det sies opp. På grunn av at oppsett med instruktører settes for et skoleår av gangen, er det frist for utmelding for vårsemesteret innen 25. november, og for høstsemesteret innen 25. april for å unngå kontingent for neste halvår.

17.mai 2023

Eiganes skolekorps spiller i bydelen 17.mai morgen, i årets barnetog og på Eiganes skole i etterkant av barnetoget.