For dere som nettopp har begynt

Noen av dere har fått opplysning om oppstart på spilletimer allerede. For andre jobber vi fortsatt med å få på plass timene. Noen av instruktørene jobber bare på torsdager, og vil komme litt senere i gang på grunn av Kr. himmelfartsdag og 17. mai.

Samspill på mandager starter dere med etter høstferien, dette for at dere skal ha lært å spille litt før dere skal spille sammen.

Har dere spørsmål kan dere ta kontakt med Anne Lise Vandli (mailadresse: avandli@online.no)