Politiattest

Korpsledere, dirigenter, instruktører og andre som har ansvar for barn og unge i korps, må legge fram politiattest.

Målsettingen med ordningen er å ivareta sikkerheten til mindreårige og mennesker med funksjonshemming. I tillegg er det også viktig at frivillige og tillitsvalgte  kjenner at deres personvern er godt ivaretatt.

Kontakt eiganes.skolekorps@gmail.com for spørsmål om dette.